Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

Koordynator do spraw dostępności


W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Częstochowie funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni pan Mateusz Kurek.


Dane kontaktowe:
e-mail: czwapinb@op.pl
tel. +48 (34) 32-29-137