Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

 

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.:

 

Bilans jednostki 2022 r.   - pdf, 53 kB

Fundusz jednostki 2022 r. - pdf, 48 kB

Zyski i straty 2022 r. - pdf, 49 kB

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.:

 

Bilans jednostki 2021 r.   - pdf, 52 kB

Fundusz jednostki 2021 r. - pdf, 48 kB

Zyski i straty 2021 r. - pdf, 49 kB

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.:

 

Bilans jednostki 2020 r.  -  pdf,   52 kB

Fundusz jednostki 2020 r.  -  pdf,   47 kB

Zyski i straty 2020 r.  -  pdf,   49 kB 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.:

 

Bilans jednostki 2019 r.  -  pdf,   234 kB

Fundusz jednostki 2019 r.  -  pdf,   228 kB

Zyski i straty 2019 r.  -  pdf,   232 kB

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.:

 

Wprowadzenie do sprawozdania 2018r.  -  pdf,   135 kB

Bilans 2018r.  -  pdf,   57 kB

Rachunek zysków i strat 2018 r.  -  pdf,   53 kB

Zestawienie funduszu 2018 r.  -  pdf,   50 kB