Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie: Bogdan Anioł.