Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Obowiązujące wzory formularzy dostępne są w serwisie e-Budownictwo, oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków, gdzie mogą Państwo również złożyć je do Urzędu w formie elektronicznej

 

Formularze dotyczące zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania po wprowadzeniu zmiany ustawy Prawo budowlane, która nastąpiła 19 września 2020 r. :

UWAGA: NOWE OBOWIĄZUJĄCE WZORY FORMULARZY OZNACZONO ***

 

*** Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

*** Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

*** Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

*** Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

*** Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

*** Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)

Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

*** Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego

Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Karta ewidencyjna d/s statystycznych

Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Oświadczenie kierownika o wyrobach budowlanych

Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Oświadczenie inwestora o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego

Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Oświadczenia 2A / 2B dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw / z odstępstwami od zatwierdzonego projektu

Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Informacja geodety dot. usytuowania obiektu budowlanego

Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

Zawiadomienie o kontroli okresowej

Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: rtf